Projektas „UAB "Kupiškio alus"

UAB „Kupiškio“ įvykdė projektą „UAB "Kupiškio alus" naujų užsienio rinkų plėtra“ (VP2-2.1-ŪM-04-K-05-301), kuriam skirtas finansavimas pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Naujos galimybės“ iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų.

Projekto pradžia – 2014 m. liepos 10 d., projekto pabaiga – 2015 m. rugsėjo 5 d.

Projektui įgyvendinti skirta 12.294,74 Eur iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto eigoje įmonė dalyvavo dviejose tarptautinėse parodose: tarptautinėje specializuotoje maisto pramonės parodoje Rygoje (Latvija) RIGA FOOD’15, kuri vyko rugsėjo 2–5 dienomis irtarptautinėje specializuotoje maisto pramonės ir gėrimų parodoje IFE Londone kovo 22–25 dienomis.

Parodose buvo pristatyti UAB „Kupiškio alus“ produktai, sulaukta didelio susidomėjimo, gerų atsiliepimų, parsivežta minčių ir idėjų naujiems gaminiams. Su potencialiais pirkėjais pasirašomi ketinimo protokolai ir derinamos bendradarbiavimo sutartys.

Projektas prisidėjo prie „Kupiškio alus“ vardo garsinimo ir naujų klientų paieškos.„Kvietinis“ alus

Nefiltruotas, drumstas, lengvo ir gaivaus skonio baltas alus. Šio alaus fermentacijai naudojamos aukštutinio rugimo mielės sukuria subtilų vaisių ir gvazdikėlių aromatą.

Alk. 4,6%« atgal

Mažieji aludariai sulaukė užtarimo Europos Komisijoje

Europos Komisijos raštas: „Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimai negali turėti jokios teisinės galios“.

Lietuvos mažų alaus daryklų asociacija (MADA) gavo Europos komisijos atsakymą į kreipimąsi dėl LR Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimų atitikimo ES teisei. Europos komisijos įmonių ir pramonės šakų direktorato kontrolės tarnyba konstatavo, kad LR Alkoholio kontrolės įstatymas, numatantis draudimą prekiauti didesnėmis nei 1 litro talpomis ir stipresniu nei 7,5 proc. alumi, sidru ar alaus gėrimu, prieštarauja vienai pamatinių ES vertybių – laisvam prekių judėjimui.

Kaip oficialiame rašte teigia Europos Komisijos kontrolės tarnybos atstovas: „Po įvykusio susirašinėjimo su atsakingomis Lietuvos Respublikos institucijomis dėl priimto LR Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo ir galimo ES teisės aktų, tiksliau 34-36 TFEU straipsnių, pažeidimo, Europos Komisija gavo atsakymą iš Lietuvos atsakingų asmenų. Jame pripažįstamas pažeidimas ir prisiimama atsakomybė priimti reikiamus pakeitimus, kurie atitaisys situaciją kaip įmanoma greičiau“, - teigia EK atstovas p. Maciej‘us Gorka.

EK rašte taip pat pabrėžiama: „LR Alkoholio kontrolės įstatymas yra laikytinas „Techniniu reglamentu“ - taip yra apibrėžiama Europos parlamento direktyvoje 98/34/EC ir 1998 m. birželio 22 d. Tarybos priimtoje informacijos apie techninius standartus bei taisykles pakeitimo procedūroje. Pagal šiuos teisės aktus, apie ketinimus keisti LR Alkoholio kontrolės įstatymą buvo privaloma pranešti Europos Komisijai. Komisija nebuvo informuota apie šio įstatymo pakeitimus. Dėl to Komisija nori atkreipti dėmesį į Europos Sąjungos Tesingumo Teismo nagrinėtą bylą C-194/94 „CIA Security International“, kurios metu teismas padarė išvadą, kad negebėjimas vykdyti prievolę pateikti informaciją, kaip tai numatyta Direktyvoje 98/34, yra laikomas procedūros pažeidimu.“

Šiuo atveju techninio reglamento priėmimas, kuris apima reglamento punktų keitimą (LR Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimus) yra laikomas netinkamu ir negali turėti jokios teisinės galios - teigiama Europos Komisijos oficialiame rašte.